Konference Evropské společnosti pro filosofii náboženství

Ve dnech 28. až 31. srpna 2018 se v Praze uskutečnila Konference Evropské společnosti pro filosofii náboženství, spolupořádaná našim centrem. Název konference byl „Philosophy of Religion in a Pluralistic World“. Program a další informace o konferenci jsou k dispozici ZDE.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference vznikla za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Úvod > Akce Centra > Konference Evropské společnosti pro filosofii náboženství