Akademické kolegium

Akademické kolegium Centra je poradní orgán, který dává podněty a návrhy Radě zejména při dlouhodobém plánování aktivit Centra. Kolegium tvoří přední odborníci z oblasti filozofie, teologie, religionistiky a významné postavy z veřejného života se zájmem o odborné aktivity Centra. (viz Statut, čl. 8)

Členové kolegia:

Scott Appleby, Keough School of Global Affairs

Timothy Garton Ash, University of Oxford

Grzegorz Ekiert, Harvard University

Jürgen Hoffmeister

Alister E. McGrath, Universityof Oxford

Jacques Rupnik, Fondation nationale des Sciences politiques

Jeff McMahan, University of Oxford

Luděk Sekyra

Charles Taylor, McGill University.

Jeremy Waldron, New York University

Úvod > Orgány a dokumenty Centra > Akademické kolegium