Kontakt

Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství

ÚFAR FF UK

Nám. Jana Palacha 1/2

116 38 – Praha 1

jakub.jirsa@ff.cuni.cz

Úvod > Kontakt