Kontakt

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství

ÚFAR FF UK

Nám. Jana Palacha 2

116 38 – Praha 1

jakub.jirsa@ff.cuni.cz

Úvod > Kontakt