Rada Centra

Předseda:

Tomáš Halík (FF UK)

Místopředsedové:

Jakub Jirsa (FF UK)

Martin Kočí (University of Vienna)

Členové rady:

Vojtěch Belling (UJAP)

Jakub Čapek (FF UK)

Pavel Hošek (ETF UK)

Ivana Noble (ETF UK)

Tomáš Petráček (UHK)

Jiří Přibáň (Cardiff Law School)

Václav Štětka (Loughborough University)