O nás

Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství

 

Centrum je nezávislou výzkumnou součástí Ústavu filosofie a religionistiky, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Chceme být platformou pro akademickou diskusi, která bude mít dopad na širší odbornou společnost. V naší akademické činnosti spojujeme současný výzkum s naléhavými společenskými otázkami.

Cíle a činnosti

Zabýváme se výzkumem otázek spojujících politickou filosofii, etiku a náboženství. K těmto tématům organizujeme mezinárodní konference a semináře. S našimi partnerskými institucemi organizujeme výzkumné pobyty a akademické výměny. Chceme také nabízet stipendia akademikům a zejména začínajícím badatelům (post-dokům). Spolupracujeme s médii, abychom pro náš výzkum dosáhli potřebného společenského ohlasu.

Centrum spolupracuje v rámci projektu KREAS: Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj).

Úvod > O nás