Podpora krátkodobých pobytů v Oxfordu: Nová výzva

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK vyhlašuje soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University.

Tato menší podpora je určena pro mladé badatele v oblasti humanitních a společenských věd z Karlovy univerzity. Účastnit soutěže se mohou doktorandi a mladí badatelé (nejvíce 5 let od získání titulu PhD v době vyhlášení soutěže), kteří jsou zapsáni či zaměstnáni na Karlově Univerzitě. Podpora je určena na krytí nákladů (či části nákladů) při krátkodobém pobytu věnovaném výzkumné spolupráci s akademiky z Oxford University.

Plný text výzvy je k dispozici ZDE

Úvod > Aktuality > Podpora krátkodobých pobytů v Oxfordu: Nová výzva