Podpora krátkodobých pobytů v Oxfordu

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK vyhlašuje soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University.

Tato menší podpora je určena pro mladé badatele v oblasti humanitních a společenských věd z Karlovy univerzity. Účastnit soutěže se mohou doktorandi a mladí badatelé (nejvíce 5 let od získání titulu PhD v době vyhlášení soutěže), kteří jsou zapsáni či zaměstnáni na Karlově Univerzitě. Podpora je určena na krytí nákladů (či části nákladů) při krátkodobém pobytu věnovaném výzkumné spolupráci s akademiky z Oxford University.

Výše podpory: 1 000 EUR

Délka výzkumného pobytu: jeden měsíc

Termín odevzdání žádostí: 5.3.2018

Jazyk žádosti: angličtina

Žádosti odevzdávejte elektronicky na jakub.jirsa@ff.cuni.cz a podepsané písemně na:

Jakub Jirsa
UFAR FF UK
Nám. Jana Palacha 2
116 38 – Praha 1

Obsah žádosti v angličtině:

  • jméno, příjmení žadatele
  • domovská katedra či ústav žadatele
  • odborné CV uchazeče
  • termín pobytu (v kal. roce 2018)
  • stručný projekt a náplň práce během pobytu v Oxfordu (max. 2 n.s.)
  • kontakt na akademika, se kterým uchazeč na Oxford university spolupracuje či bude spolupracovat, a potvrzení od daného akademika, že se spoluprací souhlasí (stačí email přeposlaný uchazečem)

Uchazeči budou vyrozuměni do jednoho měsíce od termínu odevzdání žádostí.

Povinnosti příjemce podpory:

  • naplnění projektu a náplně práce z žádosti
  • zpráva o výsledku badatelského pobytu (1 n.s.)
  • zajištění všech ostatních náležitostí návštěvy (cesta, ubytování, stravování atd.)

Podpora ve výši 1 000 EUR bude k vyzvednutí v Europaeum, Oxford.

V Praze tuto podporu koordinuje Jakub Jirsa (jakub.jirsa@ff.cuni.cz) a v Oxfordu Susanne Heinrich (euroinfo@europaeum.ox.ac.uk).

Podpora je vyplácena ze sponzorského daru společnosti Sekyra Group.

Za Centrum,

Jakub Jirsa
místopředseda

Sken výzvy ke stažení

 

 

 

Úvod > Aktuality > Podpora krátkodobých pobytů v Oxfordu