Thinking after after Auschwitz

KDY: Pátek 25. 11. 2022 v 11.00 hod.
KDE: Filosofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha, místnost č. 217.

Emmanuel Falque, Thinking after after Auschwitz

Přednáška na téma „myslet po Osvětimi“ ve světle myšlení Paula Ricouera a Emmanuela Lévinase se zaměří na problematiku zla ve světě. Je možné po Osvětimi přemýšlet stejně jako před ní? Jak uchopit skutečnost zla?

Pořádáno ve spolupráci s Dominikánskou 8.

Přednáška i následná diskuse proběhne v anglickém jazyce.

Emmanuel Falque je francouzský filosof a teolog. Zaměřuje se na otázky lidské konečnosti, odkazuje se zejména na francouzskou fenomenologii Michela Henryho, Maurice Merleau-Pontyho a Jeana-Luca Mariona, ale i Jana Patočky. Působí na Filosofické fakultě Institut catholique v Paříži.

Úvod > Akce Centra > Thinking after after Auschwitz