Myslet krizi

KDY: čtvrtek 24. 11. 2022 v 19.30 hod.
KDE: barokní refektář dominikánského kláštera v Jilské (vstup Jalovcová 2)

Jak vstupují krize do našeho světa? Jak o nich mluvit, jak je myslet? Válka na Ukrajině před nás opět s naléhavostí postavila otázku tak iracionální skutečnosti, jakou je zlo a situace krize.

Nezávisle na sobě se o to – už před válkou na Ukrajině – z různých pozic snaží filosofové Emmanuel Falque, mj. ve své poslední knize Hors phénomène, a Miroslav Petříček ve své poslední knize Filosofie en noir. V první části večera představí oba filosofové své pozice a následně o nich budou diskutovat.

Pořádáno ve spolupráci s Dominikánská 8.

Večer bude simultánně tlumočen.

Moderuje: Petr Fischer

Miroslav Petříček je český filosof, estetik a překladatel. Je žákem Jana Patočky, zaměřuje se na filozofii umění, přesahy mezi filozofií, filmem, literaturou a uměním a současnou (postmoderní) francouzskou filozofií. Působí na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a FAMU v Praze.

Emmanuel Falque je francouzský filosof a teolog. Zaměřuje se na otázky lidské konečnosti, odkazuje se zejména na francouzskou fenomenologii Michela Henryho, Maurice Merleau-Pontyho a Jeana-Luca Mariona, ale i Jana Patočky. Působí na Filosofické fakultě Institut catholique v Paříži.

Úvod > Akce Centra > Myslet krizi