Otevřený dopis představitelů náboženských komunit v ČR představitelům církví a náboženství v Rusku

Představitelé křesťanství, židovství, islámu a dalších náboženství se obrací otevřeným dopisem na náboženské představitele v Rusku, aby se zasadili o zastavení války na Ukrajině

Představitelé náboženských komunit působících v České republice vyzvali duchovní v Rusku, aby využili svého vlivu a zasadili se o okamžité zastavení války a dalšího prolévání krve na Ukrajině. Zástupci českých křesťanských církví, židovské a muslimské obce a dalších náboženství se 28. února 2022 sešli k modlitbě a apelu k zastavení války na Ukrajině. Setkání proběhlo na Ministerstvu zahraničních věcí v kapli Trauttmansdorffského paláce. Na setkání vystoupil i představitel ukrajinských řeckokatolíků v ČR Vasyl Slivocký. Představitelé českých náboženských komunit zaslali otevřený dopis s žádostí o hledání cest k obnovení míru a spravedlnosti nejvyššímu představiteli ruské pravoslavné církve, hlavnímu rabínovi Ruska, velkému muftímu Ruska a představitelům buddhistů, hinduistů a dalších náboženských komunit v Rusku:

„Obracíme se na Vás jako na představitele církví a náboženských společenství ruského lidu. Naše společná víra v nezcizitelnou důstojnost každého člověka a posvátnou hodnotu lidského života nás zavazuje k tomu, abychom odporovali násilí a nespravedlnosti. Jsme povoláni k tomu, abychom se zastávali těch, kdo jsou pronásledováni, vyháněni ze svých domovů, ohrožováni na životě a zabíjeni. Skutečná víra je zdrojem síly k pomoci bližnímu, k praktickému milosrdenství vůči lidem v nouzi, k úsilí o mír a dobré sousedské vztahy mezi lidmi. Jsme otřeseni tragickými důsledky agresivní invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Žádáme Vás proto, naléhavě prosíme a apelujeme na Vaše svědomí, abyste využili veškerého svého vlivu, který jako představitelé církví a náboženských společenství máte, a účinně a ihned se zasadili o okamžité zastavení války a další prolévání krve na Ukrajině. Žádáme Vás o aktivní hledání cest k obnovení míru a spravedlnosti. Modlíme se za ukončení války na Ukrajině. Prosíme Vás, abyste pozvali Vaše věřící, aby se společně s námi všemi modlili a usilovali o mír. Vyzvěte je, aby dali jasně vědět prezidentu Putinovi a dalším politickým představitelům, že si válku nepřejí.“

prezident České křesťanské akademie monsignor prof. Tomáš Halíkřímskokatolický biskup Václav Malývrchní zemský rabín České republiky Karol Sidonpatriarcha Církve československé husitské Tomáš Buttapředseda muslimské obce v Praze Vladimír Sáňkasynodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokornýprvní místopředseda Rady Církve bratrské Bronislav Matulíkbiskup Jednoty bratrské Jan Klassuperintendent Evangelické církve metodistické Ivana Procházkováemeritní předsedkyně Liberální židovské komunity Bejt Simcha Sylvie Wittmannovápředseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů Mikuláš Pavlíkgenerální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinšpředstavitel zenové školy Kwan Um Jakub Koldovskýevangelický farář pro menšiny Mikuláš Vymětalprogresivní rabín David Maxaprofesor Univerzity Karlovy Pavel Hošekkazatel Církve bratrské Pavel Černýprezident Univerzální federace míru Juraj Lajdagenerální vikář apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v České republice Vasyl Slivockýzvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Robert Řehák a další

Úvod > Aktuality > Otevřený dopis představitelů náboženských komunit v ČR představitelům církví a náboženství v Rusku