Dostupné bydlení v 21. století (online diskusní panel)

Ceny nemovitostí i nájemné jsou dnes tak vysoké, že i pro průměrně vydělávající rodiny jsou často nedostupné. Přitom vlastní bydlení je ideálem (či snem) většiny obyvatel. Bydlení však neznamená mít kde bydlet, ale je to také byznys: a zde se na jednom poli střetávají jednotlivci či rodiny i firmy či bohatí investoři, kteří skupují nemovitosti. Naše debata se bude týkat následujících otázek:

  • Jaké jsou kořeny dnešních problémů s dostupným bydlením?
  • Jsou nějaké cesty a způsoby, jak současnou situaci řešit?
  • Má být řešení ponecháno v soukromých rukou, nebo jde o celospolečenskou záležitost?
  • Existuje právo na bydlení? Právo na domov?

Hosty debaty budou:

  • Adam Pospíšil, projektový manažer Víc než jen bydlení
  • Adam Zábranský, radní HMP
  • Leoš Anderle, místopředseda představenstva SekyraGroup
  • Jakub Kopecký, architekt

Moderuje: Regina Loukotová, rektorka ARCHIP

Diskusi organizuje Centrum pro filozofii, etiku a náboženství (FF UK), Kampus Hybernská a ARCHIP s.r.o. Těšíme se na viděnou (snad naposledy online)!

Diskuse bude živě přenášena na Facebooku Centra pro filosofii, etiku a náboženství a vysoké školy ARCHIP. záznam bude dostupný na Youtube kanále Centra a webových stránkách.

Úvod > Akce Centra > Dostupné bydlení v 21. století (online diskusní panel)