Workshop k 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv

Naše centrum vás srdečně zve na

„Lidská práva – workshop k 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv“

Datum: 4.12.2018

Místo: Akademické konferenční centrum, Filozofický ústav AVČR, Husova 4a, Praha 1

Anotace:

Letos si připomínáme 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, zásadního dokumentu, který v mezinárodním měřítku nastoluje stejná práva všem lidem a brání je proti zvůli moci. Všeobecná deklarace byla přijata pod vlivem hrůz druhé světové války a holocaustu; zároveň vznikla v době počínající dekolonizace, a její poselství tak nalezlo ohlas i v emancipačních hnutích rozkládajícího se koloniálního řádu. V době studené války byla Všeobecná deklarace oporou pro všechny, kdo aspirovali na život v otevřené společnosti zaručující základní práva všem jedincům, a to napříč politických spojenectví příslušných států. Po zániku autoritářského režimu v Československu se myšlenka všeobecných lidských práv stala jedním z pilířů české a slovenské společnosti, a tedy i naší současné státnosti. V poslední době se nicméně u nás i ve světě setkáváme se snižováním významu lidských práv jako hodnoty zásadního významu, k níž se mohou vztahovat všichni lidé bez rozdílu. V politice sílí autoritářské a xenofobní tendence, zatímco v akademickém diskurzu se v různé míře prosadilo relativizující pojetí myšlenky lidských práv jako hodnoty, kterou Západ do značné míry vnucuje odlišným kulturám. Workshop si klade za cíl připomenout Univerzální deklaraci lidských práv v historických souvislostech i v souvislostech dnešního světa, a otevřít tak diskuzi k tématu, které se v poslední době v České republice neprávem dostalo na okraj zájmu.

Program:

9:30 – zahájení

9:45 – 11:45

chair: Jakub Jirsa

Jiří Přibáň (Univerzita v Cardiffu): Lidská práva – partikulární kultura, nebo univerzální principy?

Olga Lomová (Univerzita Karlova): Všeobecná deklarace lidských práv – čínský přínos

 

12:15-14:15

chair: Martin Hála

Tomáš Petráček (Univerzita Hradec Králové): Historické kořeny a omezení konceptu lidských práv

Michaela Šojdrová (Evropský parlament): Evropská aktivní politika lidských práv – zařadit na vyšší stupeň a neopustit mladou generaci

 

Workshop se uskuteční s podporou:

KREAS – Centrum pro filozofii, etiku a náboženství – Institut pro studium strategických regionů – Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace – Filozofický ústav AVČR

Úvod > Akce Centra > Workshop k 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv