Konference – Jak číst politické myslitele

 

Jak lze přistupovat k textu z oboru politického myšlení? Je samotný text pro interpretaci dostačující, nebo k jeho porozumění musíme studovat i kontext jeho vzniku? Jakou roli při interpretaci politických myslitelů hrají naše předchozí zkušenosti, znalosti a názory?

Na tyto a další metodologické otázky bude hledat odpovědi konference s názvem „Jak číst politické myslitele?“, pořádaná Institutem politologických studií FSV UK ve spolupráci s Centrem pro studium politické filozofie, etiky a náboženství při FF UK a Politologickým klubem FSV UK.

Na pěti panelových diskusích se odlišnými pohledy na tuto problematiku budou zabývat akademici z různých českých a zahraničních pracovišť.

Konference se uskuteční 20.6. 2017 v místnosti 217 v prostorech FF UK, nám. Jána Palacha 2.

Úvod > Akce Centra > Konference – Jak číst politické myslitele