Konkurz na místo vědeckého pracovníka

FF UK, Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství vypisuje veřejný konkurz na místo vědeckého pracovníka (třída VP2), týdenní pracovní doba 20 h., s nástupem 1.5.2017. Smlouva bude uzavřena na jeden rok s možností prodloužení.

Požadavky:

 • PhD v humanitním či společenskovědním oboru
 • Nejvíce 5 let po získání titulu PhD
 • Anglický jazyk (plynně), druhý cizí jazyk
 • Samostatná vědecká činnost
 • Zkušenost s administrativou vědeckých aktivit

Specializace:

 • Alespoň jedna z následujících oblastí vědeckého zájmu: politická filosofie, etika, religionistika nebo teologie

Předpokládaná pracovní náplň:

 • badatelská činnost v oboru vymezeném odborným profilem Centra
 • administrativní zajištění činnosti Centra

Přihláška musí obsahovat:

 • CV uchazeče včetně aktivit spojených s organizováním vědecké činnosti
 • Přehled publikací a odborných aktivit uchazeče
 • Kopii PhD diplomu

Přihlášku odevzdejte v písemné podobě do 31.3.2017 na adresu (možné i poštou):

Jakub Jirsa, UFAR FF UK, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 – Praha 1

Uchazeči budou následně vyrozuměni o místu a času konání konkurzu.

 

Úvod > Aktuality > Konkurz na místo vědeckého pracovníka