Výsledek soutěže o podporu krátkodobých pobytů v Oxfordu

V souladu s podmínkami soutěže o podporu krátkodobých pobytů v Oxfordu vyhlašujeme pořadí na prvních třech místech. Podporu dostane pouze první hodnocený, ostatní místa jsou zveřejněna pro případ, že by z nějakých důvodů nedošlo či nemohlo dojít k převzetí podpory.

  1. Františka Zezuláková Schormnová (FF UK)
  2. Barbora Šmejdová (KTF UK)
  3. Radek Buben – Martin Štefek (oba FF UK)

Chtěli bychom všem dvanácti (!) uchazečům poděkovat za jejich projekty. Jejich vysoká kvalita nás přiměla k novému vyjednávání podmínek podpory tak, aby dárce souhlasil s jejím navýšením. V následujících letech bychom totiž rádi udělili více než jednu podporu.

Děkujeme za vaši důvěru.

Za Centrum,

Jakub Jirsa

místopředseda Centra pro studium politické filosofie, etiky a náboženství

 

Úvod > Aktuality > Výsledek soutěže o podporu krátkodobých pobytů v Oxfordu