Křesťanská identita a demokratická kultura v měnící se Evropě

Česká křesťanská akademie, z.s. Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Institutem dialogu České křesťanské akademie a Centrem pro politickou filozofii, etiku a náboženství FF UK pod záštitou ministra kultury České republiky, Mgr. Daniela Hermana zvou na

1. Fórum dialogu

s tématem

Křesťanská identita a demokratická kultura v měnící se Evropě

pátek 21. až sobota 22. října 2016

refektář emauzského kláštera v Praze

Evropa dneška je převážně sekulární, Evropa zítřka bude zřejmě více než dnes kulturně a nábožensky pluralitní. Jak vnímají tato „znamení času“ evropští křesťané? V jistých křesťanských kruzích narůstá strach, sklon k fundamentalismu a nacionalismu a nostalgie po „křesťanské Evropě“ minulosti. Je však možné tento vývoj považovat také za výzvu pro křesťany, pro nové úkoly, pro nové promýšlení poslání křesťanství v měnící se Evropě? Jaké jsou zkušenosti z dialogu a soužití křesťanů a muslimů v České republice? Jak se vyvíjí jejich vzájemný vztah a jak vnímají liberálně-demokratickou kulturu sekulární společnosti?

 

PROGRAM – pátek 21. října
16.00  zahájení
16.15  přednáška s diskusí na téma

„Proměny Evropy, proměny křesťanství?“

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., dr.h.c.

moderace Doc. Jaroslav Šebek
18.00  přestávka na kávu
18.30  panelová diskuse na téma

„Naděje a úzkosti křesťanů v současné Evropě“

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., Mgr. Martin Vaňáč

Mgr. Danie Pastirčák, RNDr. Mgr. Reginald A. Slavkovský OP, Ph.D.

moderace Mons. Tomáš Halík
20.00  večeře (restaurace v bezprostřední blízkosti Karlova náměstí)

 

PROGRAM – sobota 22. října
9.00    ekumenická bohoslužba (emauzský klášter)

Kostel P. Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů

Mons. Anton Otte, Joel Ruml, Pavel Černý, Mons. Tomáš Halík
10.00  panelová diskuse na téma

Křesťané a muslimové v Evropě – včera, dnes a zítra

Vývoj křesťanského vnímání islámu

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., Doc. Pavel Hošek, Th.D.

Pavel Černý, Th.D., Mgr. Martin T. Zikmund

moderace prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Soužití muslimů a křesťanů v České republice

Özörencik Hüseyin, Mons. Tomáš Halík

moderace PhDr. Jan Stříbrný
12.00  oběd (restaurace Amandine a Oliva)
14.00  panelová diskuse na téma

„Židé, křesťané, muslimové – společný hlas v Evropě“

Sylvie Wittmanová, rabín Romald Hoffberg,

Mgr. Joel Ruml, Özörencik Hüseyin

moderace doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
15.30  závěr, číše vína
Všichni jste srdečně zváni
Přihláška na http://www.krestanskaakademie.cz/prihlaska-fd.php

Česká křesťanská akademie, Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2

tel.: 224 917 210, e-mail: cka@krestanskaakademie.cz

Úvod > Akce Centra > Křesťanská identita a demokratická kultura v měnící se Evropě